Tổ chức kết hôn cho người chưa đủ tuổi có vi phạm?
|

Tổ chức kết hôn cho người chưa đủ tuổi có vi phạm?

Kết hôn là việc nam nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo khi đáp ứng đủ các yếu tố về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn. Vậy, điều kiện kết hôn được quy định như thế nào? Các hành vi kết hôn bị cấm theo pháp luật Việt Nam là gì? Pháp luật quy định việc xử lý các hành vi vi phạm về điều kiện kết hôn như thế nào? Để giải đáp các câu hỏi trên, Công ty Luật TNHH Minh Gia xin tư vấn về vấn đề này như sau:

Chi tiết
Cách xác định quan hệ họ hàng trong phạm vi 3 đời
|

Cách xác định quan hệ họ hàng trong phạm vi 3 đời

Pháp luật quy định về điều kiện kết hôn như thế nào? Kết hôn với người có quan hệ họ hàng được không? Người có họ trong phạm vi ba đời bao gồm những ai? Luật Minh Gia giải đáp thắc mắc liên quan đến vấn đề này như sau:

Chi tiết
Vi phạm chế độ một vợ - một chồng phạm tội gì?
|

Vi phạm chế độ một vợ - một chồng phạm tội gì?

Đây là hành vi của người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vơ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ đang có chồng, có vợ gây hậu quả nghiêm trọng.

Chi tiết
Tội đăng ký kết hôn trái pháp luật
|

Tội đăng ký kết hôn trái pháp luật

Đây là hành vi có trách nhiệm của người có trách nhiệm trong việc đăng ký kết hôn biết rõ là người xin đăng ký kết hôn không đủ điều kiện kết hôn mà vẫn đăng ký cho người đó, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm.

Chi tiết
Quy định về tội loạn luân
|

Quy định về tội loạn luân

Đây là hành vi của một người đã giao cấu với người cùng dòng máu về trực hệ (cha, mẹ với con cái, ông, bà với cháu), với anh, chị, em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha.

Chi tiết
Tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng
|

Tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng

Đây là hành vi của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và có khả năng thực tế để thực hiện việc cấp dưỡng đối với người mà mình có nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định của pháp luật mà cố ý từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng của mình

Chi tiết
Tư vấn miễn phí