Bài viết về chủ đề "tổ chức kinh tế"

TỔ CHỨC KINH TẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tổ chức kinh tế
Công ty Việt Nam có chuyển thành tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khi người nước ngoài mua lại công ty không?

Công ty Việt Nam có chuyển thành tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khi người nước ngoài mua lại công ty không?

Luật sư tư vấn về vấn đề người nước ngoài mua lại doanh nghiệp Việt Nam. Điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam trở thành doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng trong trường hợp này.

Chi tiết >>

NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN LIỀN VỚI ĐẤT

NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gởi Luật Sư công ty Luật Minh Gia. Tôi đang có vướn mắc liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của công ty TNHH A nên có vài câu hỏi mong luật sư tư vấn giúp Công ty TNHH A:

Chi tiết >>

Tư vấn về bồi thường đất phi nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất

Tư vấn về bồi thường đất phi nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất

Gia đình tôi tự bỏ kinh phí để xây dựng trên diện tích đất của Công ty. Khi Nhà nước thu hồi đất thì gia đình tôi có được đền bù không?

Chi tiết >>