Bài viết về chủ đề "tổ chức kinh tế"

TỔ CHỨC KINH TẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tổ chức kinh tế
NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN LIỀN VỚI ĐẤT

NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gởi Luật Sư công ty Luật Minh Gia. Tôi đang có vướn mắc liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của công ty TNHH A nên có vài câu hỏi mong luật sư tư vấn giúp Công ty TNHH A:

Chi tiết >>

Tư vấn về bồi thường đất phi nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất

Tư vấn về bồi thường đất phi nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất

Gia đình tôi tự bỏ kinh phí để xây dựng trên diện tích đất của Công ty. Khi Nhà nước thu hồi đất thì gia đình tôi có được đền bù không?

Chi tiết >>