Bài viết về chủ đề "tổ chức đấu giá"

TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tổ chức đấu giá
Nghị định số 17/2010/NĐ-CP Quy định về bán đấu giá tài sản

Nghị định số 17/2010/NĐ-CP Quy định về bán đấu giá tài sản

Nghị định này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản; đấu giá viên; tổ chức bán đấu giá tài sản và quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản

Chi tiết >>