Bài viết về chủ đề "tổ chức con nuôi"

TỔ CHỨC CON NUÔI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tổ chức con nuôi
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài

Tổ chức con nuôi nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Con nuôi thuộc Bộ Tư pháp. Trình tự, thủ tục thực hiện cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài

Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài

Tổ chức con nuôi nước ngoài nộp đơn đề nghị gia hạn giấy phép trực tiếp tại Cục Con nuôi thuộc Bộ Tư pháp kèm theo Giấy phép và báo cáo hoạt động tại Việt Nam;

Chi tiết >>

Thủ tục sửa đổi giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài

Thủ tục sửa đổi giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài

Tổ chức con nuôi nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi giấy phép trực tiếp tại Cục Con nuôi thuộc Bộ Tư pháp. (Áp dụng cả trong trường hợp tổ chức con nuôi nước ngoài thay đổi người đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam)

Chi tiết >>