Bài viết về chủ đề "tổ chức cán bộ"

TỔ CHỨC CÁN BỘ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tổ chức cán bộ
Hỏi luật sư khi nhà trường chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn

Hỏi luật sư khi nhà trường chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn

Kính gửi luật sư! Tôi là giáo viên, tôi muốn hỏi về trường hợp trước khi hết hạn hợp đồng, nhà trường có được phép chấm dứt hợp đồng lao động với tôi không?, nội dung cụ thể như sau ạ.

Chi tiết >>