Bài viết về chủ đề "tổ chức cán bộ "

TỔ CHỨC CÁN BỘ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tổ chức cán bộ

 • Hỏi luật sư khi nhà trường chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn

  Hỏi luật sư khi nhà trường chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn.

  • 02/08/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Kính gửi luật sư! Tôi là giáo viên, tôi muốn hỏi về trường hợp trước khi hết hạn hợp đồng, nhà trường có được phép chấm dứt hợp đồng lao động với tôi không?, nội dung cụ thể như sau ạ. Tôi năm nay 27 tuổi, mới ra trường (tháng 7/2013) và kí hợp đồng lao động chính thức 1 năm (được tuyển thẳng, không qua thử việc) ngạch giảng viên 15111, với một trường Đại học T (kể từ ngày 01/09/2013 đến 01/09/2014).

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn