Bài viết về chủ đề "TNHH "

TNHH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về TNHH

 • Quy định về giảm vốn điều lệ với Công ty TNHH một thành viên

  Quy định về giảm vốn điều lệ với Công ty TNHH một thành viên.

  • 08/07/2020
  • Bùi Thanh Hương

  Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vấn đề tăng vốn, giảm vốn diễn ra phổ biến phụ thuộc vào tình hình sản xuất kinh doanh. Khi tiến hành giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục theo quy định tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy, khi giảm vốn điều lệ công ty cần thực hiện những thủ tục gì, Luật Minh Gia giải đáp vấn đề này như sau:

  Chi tiết
 • Chế độ NLĐ được hưởng khi công ty thay đổi cơ cấu ?

  Chế độ NLĐ được hưởng khi công ty thay đổi cơ cấu ?.

  • 01/12/2020
  • Trần Tuấn Hùng

  Thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì duy trì hợp đồng lao động với người lao động như thế nào? Có cần phải chấm dứt hợp đồng lao động, giải quyết các chế độ quyền lợi và ký lại hợp đồng lao động hay không? Luật Minh Gia giải đáp thắc mắc liên quan đến vấn đề này như sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn