Bài viết về chủ đề "TNHH"

TNHH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về TNHH
Quy định về giảm vốn điều lệ với Công ty TNHH một thành viên

Quy định về giảm vốn điều lệ với Công ty TNHH một thành viên

Luật sư tư vấn về việc giảm vốn điều lệ với Công ty TNHH một thành viên theo Luật doanh nghiệp 2014

Chi tiết >>

Chế độ NLĐ được hưởng khi công ty thay đổi cơ cấu ?

Chế độ NLĐ được hưởng khi công ty thay đổi cơ cấu ?

Nội dung tư vấn: Công ty bán 100% Cổ phần cho đối tác nước ngoài. Sau đó chủ doanh nghiệp mới đổi tên và loại hình doanh nghiệp sang TNHH MTV.

Chi tiết >>