Bài viết về chủ đề "TNHH"

TNHH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về TNHH
Quy định về giảm vốn điều lệ với Công ty TNHH một thành viên

Quy định về giảm vốn điều lệ với Công ty TNHH một thành viên

Luật sư tư vấn về việc giảm vốn điều lệ với Công ty TNHH một thành viên theo Luật doanh nghiệp như sau: Xin chào Quý Luật Sư: Tôi có một thắc mắc về quy định thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH MTV như sau: Trước đây Luật doanh nghiêp 2005 có quy định công ty TNHH MTV không được giảm vốn điều lệ, nhưng trong Luật Doanh Nghiệp 2014 tôi không còn thấy qui định này nữa.

Chi tiết >>

Chế độ NLĐ được hưởng khi công ty thay đổi cơ cấu ?

Chế độ NLĐ được hưởng khi công ty thay đổi cơ cấu ?

Nội dung tư vấn: Công ty bán 100% Cổ phần cho đối tác nước ngoài. Sau đó chủ doanh nghiệp mới đổi tên và loại hình doanh nghiệp sang TNHH MTV. Cho tôi hỏi: + Công ty có phải thanh lý HĐLĐ cũ và giải quyết các chế độ trợ cấp cho NLĐ. Sau đó pháp nhân mới ký HĐLĐ với NLĐ tiếp tục làm việc?

Chi tiết >>