Bài viết về chủ đề "tính trợ cấp thôi việc"

TÍNH TRỢ CẤP THÔI VIỆC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tính trợ cấp thôi việc
Hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định pháp luật hiện hành

Hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định pháp luật hiện hành

Quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc của người lao động? Ai là người có trách nhiệm chi trả trợ cấp này? Trình tự, thủ tục như thế nào?

Chi tiết >>