Bài viết về chủ đề "tình trạng say rượu"

TÌNH TRẠNG SAY RƯỢU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tình trạng say rượu
Hỏi về cố ý gây thương tích sau khi nhậu say?

Hỏi về cố ý gây thương tích sau khi nhậu say?

Nội dung yêu cầu: Cho em hỏi về trường hợp đánh nhau khi nhậu say như sau: Trường họp đối tượng A đến nhà em nhậu, trong lúc nhậu có xảy ra cải nhau với người khác trong bàn nhậu lúc này em đuổi đối tượng A về nhà, khoảng 5 phút sau thì đối tượng A đi lại và trong người có mang theo 1 cây dao Thái. Đối tượng A vào nhà tôi chửi thề um xùm thấy vậy tôi ra đuổi đối tượng A ra khỏi nha tôi.

Chi tiết >>