Bài viết về chủ đề "tình tiết tăng tặng"

TÌNH TIẾT TĂNG TẶNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tình tiết tăng tặng
Phạm tội chưa đạt theo quy định pháp luật

Phạm tội chưa đạt theo quy định pháp luật

Phạm tội chưa đạt được hướng dẫn và quy định tại 01/2000/NQ-HĐTP (Hướng dẫn áp dụng một số quy định trong Phần chung của Bộ luật Hình sự), nội dung cụ thể về phạm tội chưa đạt như sau:

Chi tiết >>