Bài viết về chủ đề "tình tiết tăng tặng "

TÌNH TIẾT TĂNG TẶNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tình tiết tăng tặng

 • Phạm tội chưa đạt theo quy định pháp luật

  Phạm tội chưa đạt theo quy định pháp luật.

  • 01/08/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Phạm tội chưa đạt được hướng dẫn và quy định tại 01/2000/NQ-HĐTP (Hướng dẫn áp dụng một số quy định trong Phần chung của Bộ luật Hình sự), nội dung cụ thể về phạm tội chưa đạt như sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×