Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự (phạm tội nhiều lần)
|

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự (phạm tội nhiều lần)

Tình tiết ‘Phạm tội nhiều lần’ trong Luật Hình sự Việt Nam được quy định là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự hoặc tình tiết định khung hình phạt trong rất nhiều tội phạm quy định tại các điều của các chương khác nhau mà trong một số điều luật thì tình tiết này có sự thể hiện nội dung và ý nghĩa khác nhau.

Chi tiết
Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
|

Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Theo quy định tại Điều 45 Bộ luật hình sự năm 1999, thì khi quyết định hình phạt, Tòa án không chỉ căn cứ vào các quy định của Bộ luật hình sự, căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, mà còn phải căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Chi tiết
Tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự trong BLHS Việt Nam
|

Tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự trong BLHS Việt Nam

Những tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng TNHS là những tình tiết làm cho mức độ nguy hiểm của trường hợp phạm tội cụ thể của loại tội giảm đi hoặc tăng lên so với trường hợp bình thường và do đó, là căn cứ để giảm nhẹ hoặc tăng nặng TNHS đồng thời cũng là một trong 4 căn cứ để tòa án cân nhắc khi quyết định hình phạt đối với người phạm tội.

Chi tiết
Hình phạt đối với người phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ TNHS
|

Hình phạt đối với người phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ TNHS

Hỏi về hình phạt đối với người vi phạm đã được xóa án tích. Sau đó phạm tội cướp giật có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như sau: Tôi có người em đã có 1 tiền án là cướp và đã đc xóa sau 5 năm rồi. Hiện nay em ấy lại bị tiếp án cướp giật theo khoản 2 dùng xe máy nhưng không có tổ chức không có tính chuyên nghiệp và không gây thiệt hại nghiêm trọng. Hành động của em chỉ là bột phát và em của tôi cũng đã giả lại chíêc thoại.

Chi tiết
Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại K 1 điều 46 Bộ luật hình sự
|

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại K 1 điều 46 Bộ luật hình sự

Các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự (TNHS) là những tình tiết thể hiện sự nguy hiểm của hành vi phạm tội ở những mức độ khác nhau được xem xét dựa trên các yếu tố khách quan, chủ quan hoặc các đặc điểm nhân thân người phạm tội. Tất cả các tình tiết này đều thuộc về các căn cứ để quyết định hình phạt.

Chi tiết
Tư vấn về án treo
|

Tư vấn về án treo

Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù giam có điều kiện, có nghĩa là người bị kết án phải chịu 1 thời gian thử thách và phải thực hiện nghiệm vụ thử thách theo quy định của pháp luật. Nếu vi phạm nghiệm vụ thử thách trong thời gian thử tách sẽ phải gánh chịu những hậu quả pháp lý bất lợi theo quy định của pháp luật.

Chi tiết
Gọi ngay