Một số vấn đề về phạm tội có tổ chức
|

Một số vấn đề về phạm tội có tổ chức

Thực tế cho chúng ta thấy, hậu quả của hành vi phạm tội có tổ chức nặng hơn so với hành vi phạm tội do một cá nhân thực hiện, bởi lẽ trước khi tiến hành thực hiện hành vi phạm tội thì phải có sự chuẩn bị, bàn bạc của ít nhất hai người trở lên. Song không phải một hành vi phạm tội được thực hiện bởi hai người trở lên thì đó là phạm tội có tổ chức. Luật sư sẽ tư vấn rõ hơn về vấn đề này.

Chi tiết
Cấu thành tội phạm là gì? Những yếu tố cấu thành tội phạm?
|

Cấu thành tội phạm là gì? Những yếu tố cấu thành tội phạm?

Cấu thành tội phạm được hiểu là tổng thể các dấu hiệu pháp lý đặc trưng bao gồm các dấu hiệu chủ quan và các dấu hiệu khách quan, khách thể và chủ thể được ghi nhận trong pháp luật hình sự làm căn cứ để xác định một hành vi phạm tội cụ thể. Việc nắm rõ các quy định của pháp luật về cấu thành tội phạm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xác định tội phạm cụ thể.

Chi tiết
Hotline: 1900 6169