Bài viết về chủ đề "tính thuế đất nông nghiệp"

TÍNH THUẾ ĐẤT NÔNG NGHIỆP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tính thuế đất nông nghiệp
Căn cứ phân loại đất đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp

Căn cứ phân loại đất đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp

Việc phân loại đất đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp và đất khác được căn cứ vào mục đích sử dụng đất, cụ thể theo quy định tại Luật Đất đai số 13/2003/QH11 thì:

Chi tiết >>

Hướng dẫn kê khai tính và nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp

Hướng dẫn kê khai tính và nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp

Mục đích của tài liệu này là nhằm trợ giúp các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện việc kê khai, tính và nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp theo đúng quy định.

Chi tiết >>