Bài viết về chủ đề "tính thời gian hưởng phụ cấp"

TÍNH THỜI GIAN HƯỞNG PHỤ CẤP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tính thời gian hưởng phụ cấp
Cách tính phụ cấp thâm niên

Cách tính phụ cấp thâm niên

Từ năm 1990 đến năm 1997 tôi công tác ở một trường công lập có đóng bảo hiểm, sau đó tôi nghỉ việc và lấy chế độ 1 lần. Sau đó 1 năm tôi xin việc ở tỉnh khác và đi dạy ở trường công lập cho tới nay, vậy xin hỏi thời gian từ 1990 đến 1997 tôi có được cộng vào để hưởng phụ cấp thâm niên không, nếu không được hưởng thì văn bản nào quy định?

Chi tiết >>