Gây thương tích khi tinh thần bị kích động.
|

Gây thương tích khi tinh thần bị kích động.

Tôi xin nhờ luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề như sau: Em tôi tên là C vừa đi nghĩa vụ quân sự về được 15 ngày. Ngày thứ 16 em tôi có tổ chức nhậu chung với bạn trong xóm tên K và H trong lúc nhậu có rủ thêm một người tên A ( không cùng xóm).

Chi tiết
Tư vấn miễn phí