Bài viết về chủ đề "tình huống bất khả kháng"

TÌNH HUỐNG BẤT KHẢ KHÁNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tình huống bất khả kháng
Bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra

Bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra

Hỏi luật sư: Nhà ông A và nhà ông B là hai nhà liền kề. Vườn xoài nhà ông A có một số cành xoài trùm lên phần mái nhà của ông B gây vỡ nhiều mảng ngói của nhà ông B. Vậy ông B có quyền yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại hay không?

Chi tiết >>

Bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra

Bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra

Do ông B quên không đóng cửa vườn dưa nên con bò nhà anh D đã vào vườn và làm hư hại một phần vườn dưa nhà ông B.

Chi tiết >>