Bài viết về chủ đề "tình huống bất khả kháng"

TÌNH HUỐNG BẤT KHẢ KHÁNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tình huống bất khả kháng
Bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra

Bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra

Hỏi luật sư: Nhà ông A và nhà ông B là hai nhà liền kề. Vườn xoài nhà ông A có một số cành xoài trùm lên phần mái nhà của ông B gây vỡ nhiều mảng ngói của nhà ông B. Vậy ông B có quyền yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại hay không? Tôi xin cảm ơn.

Chi tiết >>

Bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra

Bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra

Thưa luật sư, cho tôi hỏi về bồi thường thiệt hại như sau: Do ông B quên không đóng cửa vườn dưa nên con bò nhà anh D đã vào vườn và làm hư hại một phần vườn dưa nhà ông B. Ông B yêu cầu anh D phải bồi thường thiệt hại do con bò gây ra, nhưng anh D không đồng ý vì cho rằng do lỗi của ông B không đóng cửa vườn. Trong trường hợp này, việc bồi thường thiệt hại được xác định như thế nào?

Chi tiết >>