Bài viết về chủ đề "tình huống bất khả kháng "

TÌNH HUỐNG BẤT KHẢ KHÁNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tình huống bất khả kháng

 • Bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra

  Bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra.

  • 23/09/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Hỏi luật sư: Nhà ông A và nhà ông B là hai nhà liền kề. Vườn xoài nhà ông A có một số cành xoài trùm lên phần mái nhà của ông B gây vỡ nhiều mảng ngói của nhà ông B. Vậy ông B có quyền yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại hay không? Tôi xin cảm ơn.

  Chi tiết
 • Bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra

  Bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra.

  • 20/09/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Thưa luật sư, cho tôi hỏi về bồi thường thiệt hại như sau: Do ông B quên không đóng cửa vườn dưa nên con bò nhà anh D đã vào vườn và làm hư hại một phần vườn dưa nhà ông B. Ông B yêu cầu anh D phải bồi thường thiệt hại do con bò gây ra, nhưng anh D không đồng ý vì cho rằng do lỗi của ông B không đóng cửa vườn. Trong trường hợp này, việc bồi thường thiệt hại được xác định như thế nào?

  Chi tiết