Bài viết về chủ đề "tình hình phạm tội "

TÌNH HÌNH PHẠM TỘI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tình hình phạm tội

 • Khái niệm tội phạm và tình hình tội phạm trong tội phạm học

  Khái niệm tội phạm và tình hình tội phạm trong tội phạm học.

  • 16/06/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Một người được coi là tội phạm khi có các dấu hiệu đặc biệt và được quy định theo pháp luật, để biết được một người có hành vi phạm tội hay được coi là tội phạm hay không thì đều phải căn cứ vào quy định của pháp luật. Để hiểu rõ về khái niệm tội phạm và tình hình tội phạm trong tội phạm học, bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn dưới đây:

  Chi tiết