Bài viết về chủ đề "tính chất côn đồ "

TÍNH CHẤT CÔN ĐỒ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tính chất côn đồ

 • Tình tiết có tính chất côn đồ trong Bộ luật hình sự

  Tình tiết có tính chất côn đồ trong Bộ luật hình sự.

  • 01/08/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Trong Bộ luật Hình sự, tình tiết có tính chất côn đồ được quy định là tình tiết định khung tăng nặng ở một số điều luật như, điểm n khoản 1 Điều 93; điểm i khoản 1 Điều 104. Tình tiết có tính chất côn đồ còn là tình tiết tăng nặng, được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự.

  Chi tiết