Các trường hợp về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
|

Các trường hợp về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Câu hỏi yêu cầu tư vấn: Kính gửi Công ty luật Minh Gia. Em có hai vấn đề muốn hỏi về tội: Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Trường hợp 1: Công ty em có bán hàng cho khách hàng nhưng thông qua 1 bên thứ 3 (Ông N), ông N trực tiếp đứng tên kí hợp đồng với bên công ty em (Hợp đồng không có thuế).

Chi tiết
Tư vấn miễn phí