Bài viết về chủ đề "tìm việc làm"

TÌM VIỆC LÀM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tìm việc làm
Làm Freelancer có được xem là có việc làm hay không?

Làm Freelancer có được xem là có việc làm hay không?

Tôi muốn hỏi việc vấn đề như thế nào được coi là có việc làm để làm cơ sở chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. Và làm công việc tự do thì có được coi là có việc làm không?

Chi tiết >>