Bài viết về chủ đề "tìm kiếm người vắng mặt "

TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tìm kiếm người vắng mặt

 • Quy định về Tuyên bố một người mất tích

  Quy định về Tuyên bố một người mất tích.

  • 24/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Vấn đề Tuyên bố một người mất tích được quy định cụ thể về thời gian, điều kiện, thủ tục tuyên bố mất tích, vấn đề về tài sản của người bị tuyên bố và các quy định khác liên quan, nội dung cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Quy định về Tuyên bố một người là đã chết

  Quy định về Tuyên bố một người là đã chết.

  • 24/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tuyên bố một người là đã chết được quy định về nội dung tuyên bố, quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản của người bị tuyên bố, vấn đề hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết và các vấn đề khác liên quan, như sau:

  Chi tiết
 • Quy định về người vắng mặt tại nơi cư trú

  Quy định về người vắng mặt tại nơi cư trú.

  • 24/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Người vắng mặt tại nơi cư trú và các vấn đề liên quan như thông báo tìm kiếm, quản lý tài sản, quyền và nghĩa vụ của người quản lý tài sản của người vắng mặt và các nội dung khác liên quan như sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn