Bài viết về chủ đề "tiêu thụ TS phạm tội"

TIÊU THỤ TS PHẠM TỘI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tiêu thụ TS phạm tội
Tư vấn trường hợp bán điện thoại do trộm cắp mà có, phạm tội gì?

Tư vấn trường hợp bán điện thoại do trộm cắp mà có, phạm tội gì?

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Bán được bao nhiêu thì trừ tiền chênh lệch so với giá anh để thì cháu được hưởng. Ban đầu cháu có hỏi anh nguồn gốc thì a nói mua từ khách hàng nên cháu mới nhận lời đăng bán giùm. Cháu đã bán cho anh trên dưới 10 cái điện thoại. Hôm qua, cháu bị công an đưa về đồn để lấy lời khai vì chiếc điện thoại apple iphone 5s cháu bán cho khách hàng là tang chứng, vật chứng của 1 vụ ăn trộm.

Chi tiết >>