Quy định về xử lý đồng phạm tội trộm cắp tài sản
|

Quy định về xử lý đồng phạm tội trộm cắp tài sản

Hỏi: Không có sự bàn bạc trước, 1 hôm 1 người quen nhờ tôi lấy xe đến địa điểm trộm cắp tài sản, và bảo tôi đứng ngoài, sau 30 phút thì người đó trộm được 2 laptop, và leo lên xe tôi bỏ chạy, và nhờ tôi đem bán 2 laptop đó và chia đôi tiền, mỗi người được 8 triệu đồng, ngoài ra tôi còn bán giùm cho người này 4 cái laptop, 1 iphone5, mỗi cái tôi chi kiếm phần chênh lệch vài trăm ngàn để tiêu xài, sau này công an phát hiện ra, vậy cho tôi hỏi tôi có nguy cơ bi đi tù không?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí