Bài viết về chủ đề "tiêu thụ tài sản do phạm tội "

TIÊU THỤ TÀI SẢN DO PHẠM TỘI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tiêu thụ tài sản do phạm tội

 • Luật sư tư vấn về hành vi tiêu thụ tài sản do trộm cắp

  Luật sư tư vấn về hành vi tiêu thụ tài sản do trộm cắp.

  • 01/09/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có là hành vi vi phạm pháp luật, tuy nhiên tuy theo tính chất, mức độ, giá trị tài sản mà người phạm có thể phải chịu trách nhiệm khác nhau, do đó khi bạn gặp phải vấn đề này bạn cần nắm được các quy định pháp luật hoặc liên hệ hỏi ý kiến tư vấn Luật sư để có phương án giải quyết.

  Chi tiết