Bài viết về chủ đề "tiết giảm nhân sự"

TIẾT GIẢM NHÂN SỰ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tiết giảm nhân sự
Công ty thu hẹp sản xuất có được điều chuyển lao động không?

Công ty thu hẹp sản xuất có được điều chuyển lao động không?

Luật sư tư vấn vụ việc công ty đang thu hẹp sản xuất vì không có hàng để duy trì sản xuất nên cần tiết giảm 1 số nhân sự cũng như sắp xếp điều chuyển làm công việc khác không theo như trong hợp đồng lao động và địa điểm nơi làm việc.

Chi tiết >>