Ký HĐLĐ có thời hạn 1 năm thì có được hưởng chế độ thai sản không?
|

Ký HĐLĐ có thời hạn 1 năm thì có được hưởng chế độ thai sản không?

Em vào công ty làm và ký hợp đồng từ ngày 1/7/2014 đến ngày 1/7/2015 thì hết hạn hợp đồng và công ty không ký hợp đồng tiếp nữa. Trong thời gian làm công ty em mang thai và nghỉ trước sinh ngày 5/5/2015 vừa sinh cháu ngày 25/5/2015. Đến ngày 1/7/2015 hết hạn hợp đồng thì công ty không ký hợp đồng tiếp. Vậy em hỏi em có được hưởng chế độ thai sản không? Và nếu em muốn tiếp tục đóng bảo hiểm thì thủ tục như thế nào ạ.

Chi tiết
Liên hệ tư vấn