Bài viết về chủ đề "tiếp tục đóng bảo hiểm tại công ty mới"

TIẾP TỤC ĐÓNG BẢO HIỂM TẠI CÔNG TY MỚI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tiếp tục đóng bảo hiểm tại công ty mới
Quy định về vấn đề trả lại sổ bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc

Quy định về vấn đề trả lại sổ bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc

Trước đây e có làm ở 1 công ty và đóng bảo hiểm được 6 tháng, mỗi tháng em phải trích ra gần 300,000 VNĐ để đóng bảo hiểm và công ty đóng phần còn lại.Nhưng thời gian gần đây em xin nghỉ việc, em xin rút sổ bảo hiểm để đi làm nơi khác thì họ có thông báo em phải nộp phạt 1,900,000 VNĐ theo quy định của công ty do em nghỉ việc

Chi tiết >>