Bài viết về chủ đề "tiền sử dụng"

TIỀN SỬ DỤNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tiền sử dụng
Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở

Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở

Tư vấn về trình tự, thủ tục chuyển mục đích từ đất sản xuất, kinh doanh sang đất ở, tiền sử dụng đất phải nộp là bao nhiêu?

Chi tiết >>

Các khoản thuế phải nộp khi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Các khoản thuế phải nộp khi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Năm 2003, tôi mua một mảnh đất thổ cư (đất ở ổn định lâu đời) có nhà xây 3 tầng và đã hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2005. Năm 2006 UBND quận đã ra quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng vì không có thông báo nên đến nay gia đình mới biết. Tôi phải nộp những khoản thuế gì? Có phải nộp tiền sử dụng đất không? Bảng giá đất áp dụng tại thời điểm nào?

Chi tiết >>