Bài viết về chủ đề "tiền lương theo hợp đồng"

TIỀN LƯƠNG THEO HỢP ĐỒNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tiền lương theo hợp đồng
Tiền lương của lao động nữ đi làm trước khi hết hạn nghỉ sinh

Tiền lương của lao động nữ đi làm trước khi hết hạn nghỉ sinh

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Thưa Luật sư, cho em được hỏi. Em nghỉ thai sản được 4 tháng, nay do yếu tố công việc nên em đi làm trước thời gian nghỉ thai sản là 2 tháng.

Chi tiết >>