Người lao động có được hưởng tháng lương 13
|

Người lao động có được hưởng tháng lương 13

Hỏi: Em làm ở 1 công ty vào ngày 15/10/2014 đến 15/12/2014 ký hợp đồng chính thức. Kết thúc năm 2014 em chưa được thưởng lương tháng 13 do chưa đủ ngày. Sau đó đến 15/12/2015 khi kết thúc hợp đồng bên cty và em không tíếp tục ký hợp đồng. Em muốn hỏi nếu như vậy em có được hưởng lương tháng 13 không?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí