Bài viết về chủ đề "tiền lương tạm ngừng việc"

TIỀN LƯƠNG TẠM NGỪNG VIỆC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tiền lương tạm ngừng việc
Lương công chức xã khi bị tam giữ, tạm giam

Lương công chức xã khi bị tam giữ, tạm giam

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Tôi độc nội dung bài viết được đăng tại địa chỉ https://luatminhgia.com.vn/hoi-dap-hinh-su/chi-tra-luong-cho-cong-chuc-bi-tam-giam.aspx Về trường hợp này là công chức cấp xã, không thuộc đối tượng điều chỉnh tại Nghị định 34/2011/NĐ-CP (Nghị định này chỉ điều chỉnh đối với công chức quy định tại Nghị định này áp dụng đối với công chức quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ - Tức là công chức cấp huyện trở lên).

Chi tiết >>