Tư vấn về thời gian nghỉ hàng năm khi thử việc và trường hợp không nghỉ hết phép năm
|

Tư vấn về thời gian nghỉ hàng năm khi thử việc và trường hợp không nghỉ hết phép năm

Nghỉ phép năm là quyền lợi của người lao động khi tham gia làm việc cho người sử dụng lao động. Vậy pháp luật quy định như thế nào về vấn đề nghỉ phép hàng năm. Thời gian thử việc có được tính phép năm hay không và trường hợp không nghỉ hết phép năm thì người lao động có được thanh toán những ngày chưa nghỉ hay không? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn của Công ty Luật Minh Gia như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí