Xin hỏi về chế độ làm việc của giáo viên
|

Xin hỏi về chế độ làm việc của giáo viên

Tôi và một số giáo viên khác được Ban giám hiệu cử đi coi thi 03 - 05 tiết/ tuần nhưng không trả bất kỳ phụ cấp gì thì có đúng với qui định của luật lao động hay không? Tôi là giáo viên THPT đã dạy đủ 17 tiết/ tuần. Việc Ban giám hiệu phân công như vậy có đúng không?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí