Bài viết về chủ đề "tiền làm thêm giờ"

TIỀN LÀM THÊM GIỜ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tiền làm thêm giờ
Điều kiện hưởng lương tháng 13 đối với người lao động khi kết thúc năm tài chính 2018?

Điều kiện hưởng lương tháng 13 đối với người lao động khi kết thúc năm tài chính 2018?

Người lao động làm việc tại công ty có được chi trả tiền lương tháng 13. Pháp luật về lao động quy định cụ thể như thế nào về vấn đề này.

Chi tiết >>

Tư vấn về trường hợp công ty không thanh toán tiền làm thêm giờ

Tư vấn về trường hợp công ty không thanh toán tiền làm thêm giờ

Bài viết tư vấn về trường hợp công ty không thanh toán cho người lao động những ngày làm thêm giờ. Nội dung cụ thể:

Chi tiết >>

Như thế nào gọi là làm thêm ngoài giờ

Như thế nào gọi là làm thêm ngoài giờ

Luật sư tư vấn về làm thêm giờ, tiền lương làm thêm giờ và các quy định pháp luật lao động khác liên quan, Nội dung hỏi và tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Quyền lợi của người lao động

Quyền lợi của người lao động

Luật sư tư vấn về: Quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động và các vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật lao động như sau:

Chi tiết >>