Bài viết về chủ đề "tiền giả"

TIỀN GIẢ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tiền giả
Tư vấn về mua bán tiền giả trên mạng xã hội

Tư vấn về mua bán tiền giả trên mạng xã hội

Hiện giờ tôi đang làm kinh doanh online , tôi thấy rất nhiều người đăng bán tiền giả và được mọi người quan tâm rất nhiều , cho tôi hỏi trường hợp của tôi như thế này:

Chi tiết >>

Tội làm - tàng trữ - vận chuyển và lưu hành séc giả-giấy tờ có giá khác

Tội làm - tàng trữ - vận chuyển và lưu hành séc giả-giấy tờ có giá khác

Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá khác được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi cấu thành tội phạm, khung hình phạt và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội làm - tàng trữ vận chuyển lưu hành tiền giả ngân phiếu giả

Tội làm - tàng trữ vận chuyển lưu hành tiền giả ngân phiếu giả

Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi cấu thành tội phạm, khung hình phạt và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>