Bài viết về chủ đề "tiền chuộc "

TIỀN CHUỘC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tiền chuộc

 • Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản

  Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

  • 24/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi cấu thành tội phạm, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, cụ thể như sau:

  Chi tiết