Bài viết về chủ đề "tiền chất ma túy"

TIỀN CHẤT MA TÚY - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tiền chất ma túy
Nghị định 82/2013/NĐ-CP Ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất

Nghị định 82/2013/NĐ-CP Ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất

Ban hành kèm theo Nghị định 82/2013/NĐ-CP các danh mục chất ma túy và tiền chất sau đây:

Chi tiết >>

Tội tàng trữ-vận chuyển-mua bán tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy

Tội tàng trữ-vận chuyển-mua bán tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy

Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>