Bài viết về chủ đề "tiền lương hưu"

TIỀN LƯƠNG HƯU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tiền lương hưu
Tư vấn về chế độ khi nghỉ việc và thời gian công tác liên tục

Tư vấn về chế độ khi nghỉ việc và thời gian công tác liên tục

Tôi hỏi về chế độ chính sách: Tôi tên là: Trần Đ. B. Sinh ngày: 17/02/1963. Tôi nhập ngũ ngày 10/02/1982, sau 3 năm xuất ngũ, tôi được chuyển thẳng về Trạm lâm sản NĐ (trực thuộc Công ty lâm sản Trung ương). Đến năm 1990 thì Trạm lâm sản NĐ giải thể và sát nhập vào công tyVLXD ĐB. Sau do cuộc sống tôi phải vào Miền nam sinh sống nên tôi không làm việc tại Công ty mới.

Chi tiết >>