Bài viết về chủ đề "tiền công"

TIỀN CÔNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tiền công
Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu

Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu

Nội dung yêu cầu: Xin chào công ty luật Minh Gia, em có câu hỏi sau, hiện tại cơ quan em là đơn vị sự nghiệp, trong đợt xét tinh giảm biên chế có cô D thuộc diện Nghỉ hưu trước tuổi do chưa qua đào tạo, các thông tin cơ bản như sau: Ngày tháng năm sinh: 2.10.1970; Ngày tuyển dụng vào cơ quan: 10.5.1987; bậc lương 12/12, hưởng từ ngày 1.1.2007; Cô công tác liên tục tại nơi có phụ cấp khu vực 0.7; Hệ số lương: 2.98

Chi tiết >>