Bài viết về chủ đề "tịch thu sung quỹ"

TỊCH THU SUNG QUỸ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tịch thu sung quỹ
Tư vấn khi hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính thì xử lí như thế nào

Tư vấn khi hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính thì xử lí như thế nào

5/2/2015 có hành vi vi phạm hành chính và bị giữ xe máy. Nay 10/3/2016 tôi mới lên làm việc thì giải quyết như thế nào?

Chi tiết >>