Bài viết về chủ đề "tịch thu sổ hộ khẩu"

TỊCH THU SỔ HỘ KHẨU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tịch thu sổ hộ khẩu
Công an xã có thẩm quyền thu giữ sổ hổ khẩu gia đình không?

Công an xã có thẩm quyền thu giữ sổ hổ khẩu gia đình không?

Chuyện thế này, tối hôm qua tức ngày 16 tháng 7 trưởng công an xã dẫn theo phó công an, dân quân vào nhà em để kiểm tra hộ khẩu. Sau đó công an xã kiểm tra hộ khẩu rồi tịch thu hộ khẩu của nhà em. Vậy xin hỏi luật sư công an xã làm vậy có đúng luật không? Cụ thể nội dung yêu cầu tư vấn như sau:

Chi tiết >>