Bài viết về chủ đề "thương lượng hòa giải"

THƯƠNG LƯỢNG HÒA GIẢI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thương lượng hòa giải
Các biện pháp có thể thực hiện khi xử lý vi phạm hợp đồng

Các biện pháp có thể thực hiện khi xử lý vi phạm hợp đồng

Khi phát sinh một vụ việc vi phạm hợp đồng thì vấn đề mâu thuẫn và tranh chấp là không thể tránh khỏi, vấn đề là ở chỗ xử lý như thế nào có lới nhất cho các bên hoặc cho bản thân mình bằng các biện pháp thích hợp, phù hợp với pháp luật. Để có thể xử lý có hiệu quả các vi phạm hợp đồng khi xảy ra, có thể thực hiện các biện pháp sau:

Chi tiết >>