Bài viết về chủ đề "thương binh hạng hai"

THƯƠNG BINH HẠNG HAI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thương binh hạng hai
Tư vấn về trường hợp miễn NVQS là con của thương binh hạng hai

Tư vấn về trường hợp miễn NVQS là con của thương binh hạng hai

Nội dung tư vấn: Tôi có tham khảo một số các quy định của nhà nước về các trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự trong đó có trường hợp "3. Một con trai của thương binh hạng 2".

Chi tiết >>