Bài viết về chủ đề "thuế xuất "

THUẾ XUẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thuế xuất

 • Quy định về thuế suất thuế giá trị gia tăng

  Quy định về thuế suất thuế giá trị gia tăng.

  • 28/09/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Thuế suất thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định tại Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng và Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, nội dung cụ thể như sau:

  Chi tiết