Bài viết về chủ đề "thuế thu nhập cá nhân\"

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN\ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thuế thu nhập cá nhân\
Tặng cho hoặc chuyển nhượng bất động sản giữa bà cố với chắt có được miễn thuế TNCN không?

Tặng cho hoặc chuyển nhượng bất động sản giữa bà cố với chắt có được miễn thuế TNCN không?

Trong sổ hộ khẩu ghi tôi là chắt, giờ bà muốn chia tài sản cho tôi (đất ở), tôi có được trực tiếp đứng tên trên phần đất mà mình được hưởng không?

Chi tiết >>