Bài viết về chủ đề "thuế sử dụng đất ở"

THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT Ở - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thuế sử dụng đất ở
Mẫu đơn ghi nợ tiền sử dụng đất

Mẫu đơn ghi nợ tiền sử dụng đất

Đối với trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất bao gồm các nội dung về cá nhân/tổ chức đề nghị ghi nợ, lý do ghi nợ và các vấn đề khác liên quan, cụ thể áp dụng theo mẫu trên đây:

Chi tiết >>