Bài viết về chủ đề "thuế sử dụng đất nông nghiệp"

THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thuế sử dụng đất nông nghiệp
Đóng thuế sử dụng đất nông nghiệp trong trường hợp không nhận được thông báo?

Đóng thuế sử dụng đất nông nghiệp trong trường hợp không nhận được thông báo?

Cá nhân thuê đất của UBND xã, Hợp đồng thuê đất là 30 năm, đến nay đã được 10 năm. Nhưng từ ngày tôi thuê đất thì không thấy ai thu thuế sử dụng đất hay có giấy báo gì. Nay UBND xã và Huyện có giấy mời và yêu cầu xử lý về việc tôi không nộp thuế trong thời gian qua.

Chi tiết >>

Tư vấn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm

Tư vấn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm

Em hiện có một thửa đất đang canh tác lúa diện tích đất là 8000m vuông, giờ em muốn chuyển đổi đất canh tác lúa này sang canh tác trồng cây lâu năm (cây dừa) thì có được không vậy. Nếu chuyển đổi được thì em phải đăng ký thủ tục như thế nào và đăng ký ở đâu và em có đóng thuế hàng năm không?

Chi tiết >>

Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12

Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12

Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 - Quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế; người nộp thuế; căn cứ tính thuế; đăng ký, khai, tính và nộp thuế; miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, nội dung như sau:

Chi tiết >>