Đất cho ở nhờ lâu có đòi lại được không?
|

Đất cho ở nhờ lâu có đòi lại được không?

Xin chào Luật Minh Gia, Xin tư vấn giúp mình tình huống về đòi lại đất đã cho ở nhờ lâu năm như sau: Bà nội mình ( gọi tắt là bà A). Trước năm 1975 bà A có cho bà B ở nhờ chung trên mãnh đất của bà A. Vì đất ở từ xa xưa nên vẫn chưa có GCQDĐ. Nay bà A mất, con trai bà A vẫn tiếp tục ở trên mảnh đất này.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí