Bài viết về chủ đề "thuê nhà kinh doanh"

THUÊ NHÀ KINH DOANH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thuê nhà kinh doanh
Thỏa thuận trong hợp đồng thuê nhà kinh doanh

Thỏa thuận trong hợp đồng thuê nhà kinh doanh

Chào Anh/Chị! Hiện tại tôi(Bên A) có cho thuê nhà của mình để làm đồ ăn sáng - Phở(Bên B). Trong hợp đồng thuê có ghi rõ: Doanh số tối thiểu một ngày là 50 bát. Nếu thấp hơn bên B vẫn phải trả bên A số tiền tương ứng với 50 bát/mỗi ngày.

Chi tiết >>

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà bao gồm những thông tin về bên thuê và bên cho thuê nhà, nội dung hợp đồng thuê nhà đã ký kết, lý do và nội dung phụ lục bổ sung và các nội dung khác liên quan như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu Hợp đồng thuê nhà làm văn phòng

Mẫu Hợp đồng thuê nhà làm văn phòng

Mẫu Hợp đồng thuê nhà làm văn phòng gồm thông tin về bên cho thuê, bên thuê nhà, địa điểm và diện tích thuê, giá cả và phương thức thanh toán, các nội dung khác liên quan như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu Hợp đồng thuê nhà kinh doanh

Mẫu Hợp đồng thuê nhà kinh doanh

Nội dung Mẫu hợp đồng thuê nhà kinh doanh gồm thông tin của đơn vị thuê nhà, bên cho thuê nhà, địa điểm, diện tích và giá thuê nhà kinh doanh, thông tin về thời hạn thuê và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>