Vấn đề bồi thường vi phạm hợp đồng thuê mặt bằng
|

Vấn đề bồi thường vi phạm hợp đồng thuê mặt bằng

Thắc mắc Ban quản lý thu hồi diện tích đất thuê, trách nhiệm bồi thường, các khoản bồi thường của người tiến hành thu hồi đất đối với người bị thu hồi đất, là câu hỏi thường gặp khi có hoạt động thu hồi đất, giải phóng mặt bằng của người bị thu hồi đất cũng như cơ quan, tổ chức thực hiện thu hồi. Nếu bạn là người bị thu hồi đất, hãy tìm hiểu quy định của pháp luật hoặc hỏi ý kiến luật sư để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí