Bài viết về chủ đề "thuê lại đất"

THUÊ LẠI ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thuê lại đất
Tư vấn về hợp đồng thế chấp quyền tài sản

Tư vấn về hợp đồng thế chấp quyền tài sản

Xin Chào Luật Sư, Em mong được luật sư tư vấn thêm về hình thức thế chấp quyền tài sản. Hiện nay các văn bản luật liên quan cũng chỉ hướng dẫn về thế chấp quyền tài sản (liên quan đến nhà ở theo dự án) và nay chủ yếu là phát sinh thế chấp tài sản nhả ở hình thành trong tương lai.Nhưng em muốn hỏi về trường hợp quyền tài sản liên quan đến hợp đồng thuê lại đất trong KCN.

Chi tiết >>

Tư vấn thủ tục thanh lý hợp đồng doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục thanh lý hợp đồng doanh nghiệp

Công ty chúng tôi là công ty đấu tư và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp ngoài nhiệm vụ đầu tư hạ tầng chúng tôi được trực tiếp ký Hợp đồng thuê lại đất với các nhà đâu tư thứ cấp đã được Ban quản lý Khu kinh tế cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng thuê lại đất

Mẫu hợp đồng thuê lại đất

Mẫu hợp đồng thuê lại đất ban hành kèm theo Thông tư số 1883/2001/TT-TCĐC ngày 12 tháng 11 năm 2001, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu Hợp đồng thuê đất

Mẫu Hợp đồng thuê đất

Hợp đồng bao gồm các thông tin về bên thuê đất và bên cho thuê, giá thuê, hình thức thanh toán tiền thuê, các nội dung khác liên quan, cụ thể như mẫu đính kèm trên đây:

Chi tiết >>