Bài viết về chủ đề "thuê lại đất "

THUÊ LẠI ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thuê lại đất

 • Tư vấn về hợp đồng thế chấp quyền tài sản

  Tư vấn về hợp đồng thế chấp quyền tài sản.

  • 24/03/2018
  • Vy Huyền

  Xin Chào Luật Sư, Em mong được luật sư tư vấn thêm về hình thức thế chấp quyền tài sản. Hiện nay các văn bản luật liên quan cũng chỉ hướng dẫn về thế chấp quyền tài sản (liên quan đến nhà ở theo dự án) và nay chủ yếu là phát sinh thế chấp tài sản nhả ở hình thành trong tương lai.Nhưng em muốn hỏi về trường hợp quyền tài sản liên quan đến hợp đồng thuê lại đất trong KCN.

  Chi tiết
 • Tư vấn thủ tục thanh lý hợp đồng doanh nghiệp

  Tư vấn thủ tục thanh lý hợp đồng doanh nghiệp.

  • 26/02/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Công ty chúng tôi là công ty đấu tư và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp ngoài nhiệm vụ đầu tư hạ tầng chúng tôi được trực tiếp ký Hợp đồng thuê lại đất với các nhà đâu tư thứ cấp đã được Ban quản lý Khu kinh tế cấp Giấy chứng nhận đầu tư

  Chi tiết
 • Mẫu hợp đồng thuê lại đất

  Mẫu hợp đồng thuê lại đất.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu hợp đồng thuê lại đất ban hành kèm theo Thông tư số 1883/2001/TT-TCĐC ngày 12 tháng 11 năm 2001, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Mẫu Hợp đồng thuê đất

  Mẫu Hợp đồng thuê đất.

  • 19/05/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Thuê đất là vấn đề khá phổ biến hiện nay, tuy nhiên vấn đề này cũng xảy ra khá nhiều tranh chấp. Do đó, để tránh các trường hợp tranh chấp không đáng có các bên cần quy định cụ thể về các quyền, nghĩa vụ của mỗi bên trong hợp đồng thuê đồng thời mỗi bên phải tôn trọng sự thỏa thuận mà các bên đã thống nhất.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn