Tư vấn về hợp đồng thế chấp quyền tài sản
|

Tư vấn về hợp đồng thế chấp quyền tài sản

Xin Chào Luật Sư, Em mong được luật sư tư vấn thêm về hình thức thế chấp quyền tài sản. Hiện nay các văn bản luật liên quan cũng chỉ hướng dẫn về thế chấp quyền tài sản (liên quan đến nhà ở theo dự án) và nay chủ yếu là phát sinh thế chấp tài sản nhả ở hình thành trong tương lai.Nhưng em muốn hỏi về trường hợp quyền tài sản liên quan đến hợp đồng thuê lại đất trong KCN.

Chi tiết
Tư vấn thủ tục thanh lý hợp đồng doanh nghiệp
|

Tư vấn thủ tục thanh lý hợp đồng doanh nghiệp

Công ty chúng tôi là công ty đấu tư và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp ngoài nhiệm vụ đầu tư hạ tầng chúng tôi được trực tiếp ký Hợp đồng thuê lại đất với các nhà đâu tư thứ cấp đã được Ban quản lý Khu kinh tế cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Chi tiết
Mẫu Hợp đồng thuê đất
|

Mẫu Hợp đồng thuê đất

Thuê đất là vấn đề khá phổ biến hiện nay, tuy nhiên vấn đề này cũng xảy ra khá nhiều tranh chấp. Do đó, để tránh các trường hợp tranh chấp không đáng có các bên cần quy định cụ thể về các quyền, nghĩa vụ của mỗi bên trong hợp đồng thuê đồng thời mỗi bên phải tôn trọng sự thỏa thuận mà các bên đã thống nhất.

Chi tiết
Hotline: 1900.6169